Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for  bygg- og anleggsteknikk ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 14 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Bente Tronrud: bente.tronrud@udir.no.

Rådsleder: Thomas Nordland

Representasjon i rådet:

Medlem OrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Margrethe GjessingNHO ByggenæringenKjetil TvedtNHO Byggenæringen
Per SkauFellesforbundet (LO)Hege EspeFellesforbundet (LO)
Thomas NorlandNHO ByggenæringenBerit SørsetNorsk Industri (NHO)
Terje EikevoldMaskinentreprenørenes ForbundFrode Mosenget AndersenMaskinentreprenørenes Forbund
Ingeborg MalterudNHO Service og Handel  KS (arbeidsgiver)
Marie GranøienFellesforbundet (LO)Harald BråthenFellesforbundet (LO)
Arne PresterudNorsk Arbeidsmandsforbund (LO)Frode EngenNorsk Arbeidsmandsforbund (LO)
Trude SannaYS DeltaOlav StrømmenFagforbundet (LO)
Egil Thorsen UtdanningsforbundetLars Erik Nylund  Utdanningsforbundet
Ingeborg Bøe UtdanningsforbundetMari Viksjø Grøstad   Utdanningsforbundet
Marit Rødsjø Skolenes LandsforbundTommy Gundersen Skolenes Landsforbund
Ola Ivar EikebøKS (skoleeier)Julianne BreivikKS (skoleeier)
Turid BorudKS (skoleeier)Eva SæthreKS (skoleeier)
Madelen KlosterElevorganisasjonenIngen vara 
Øivind ØrnevikByggmesterforbundet (observatør)Ingen vara