Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling (FRHDP) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 19 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Jorunn T Leegaard: jorunn.teien.leegaard@udir.no

Rådsleder: Tor Svarva

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Kitty Krohn RiegeSpekterStian MyhrenSpekter
Natasha Bjørnset Reksten VirkeJune Rach-OlsenVirke 
Tor SvarvaService og Handel (NHO)Solveig GrinderService og Handel (NHO)
Egil SundetNorsk Industri (NHO)Bjørn-Gunnar EliasenNorsk Industri (NHO)
Roald NjålstadFellesforbundet (LO)Anders HovindFellesforbundet (LO)
Peter Helland HansenFagforbundet (LO)Mari RøsjøFagforbundet (LO)
Billy LättYS (Delta)Einar HanischYS (Delta)
Rakel BergeFagforbundet (LO)Elise HendenFagforbundet (LO)
Asle BakkenIE&FLT (LO)Frode ØstbyIE&FLT (LO)
Marianne Monsrud  UtdanningsforbundetBirgit Båfjord  Utdanningsforbundet
Svein Anders Tjernsbekk UtdanningsforbundetHåkon Seiertun   Utdanningsforbundet
Bjørn Arne NordahlSkolenes LandsforbundEva Lisa EngenSkolenes Landsforbund
Jørn Olav BekkelundKS (skoleeier)Jorunn Hollerud SaxrudKS (skoleeier)
Sylvi BergKS (skoleeier)Jan Kristian VestjordKS (skoleeier)
Gry-Kristina Fors SpeinSámiid DuodjiJorun Murberg SpaunSami Duodji
Einar Stamnes Norsk HåndverksinstituttKjetil Storeheier Norheim Norsk Håndverksinstitutt
Hildegunn BjørgenKulturrådetOlga WiśniewskaKulturdirektoratet
Johannes VangsnesElevorganisasjonenIngen vara