Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon (FRIM) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for  informasjonsteknologi og medieproduksjon ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 15 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Ingrid Rønning Strand: ingrid.ronning.strand@udir.no.

Rådsleder: Asghar Ali

Representasjon i rådet:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Henriette DolvenAbelia (NHO)Henning Starholm SteenAbelia (NHO)
Hilde Bjerga RoslandKS (arbeidsgiver)KS (arbeidsgiver)
Mediebedriftenes landsforening (NHO)Veslemøy RysstadMediebedriftenes landsforening (NHO)
Produsentforeningen (Virke)Kristine Ann Skaret Produsentforeningen (Virke)
Christian DanielsenFagforbundet (LO)Thomas BekkenesFagforbundet (LO)
Asghar AliEl- og IT forbundet (LO)Monica Derbakk El- og IT forbundet (LO)
Anne Cappelen GrandtFellesforbundet (LO)Carsten Østby HåkonsenFellesforbundet (LO)
May ThingelstadParat Media (YS)Liz OvesenParat Media (YS)
Alf Morten Salater-DaljordUtdanningsforbundetGunnar Knutsen Utdanningsforbundet
Ove Aalo   UtdanningsforbundetBente Iversen  Utdanningsforbundet
Ståle Andre BergersenSkolenes landsforbundSkolenes landsforbund
Camilla SandumKS (skoleeier)Christina Angelsen GrytøyrKS (skoleeier)
Bent Øystein HaldenKS (skoleeier)Ole Henrik MølmannKS (skoleeier)
Christoffer HoffIKT-NorgeLine Gaare Paulsen IKT-Norge
ElevorganisasjonenIngen vara