I undermenyen under denne fanen, finner du informasjon om hvert av de 10 faglige rådene.

Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY, faglige råd og utdanningsdirektoratet finner du i egen fane, eller her. Der står det bl.a. at de faglige rådene skal:

  • bidra til et godt kunnskapsgrunnlag om utdanningsprogrammet
  • være et bindeledd mellom myndighetene og partene og bidra til gjensidig informasjonsflyt og kompetanseoverføring
  • følge med på søking, gjennomføring og verdsetting i arbeidslivet for fagene og fremme forslag som kan bidra til å utvikle utdanningene
  • identifisere endringer i kompetansebehov i arbeidslivet og fremme forslag til endringer i læreplanene og tilbudsstrukturen for vg1, vg2 og vg3
  • gi råd til utdanningsmyndighetene i utviklingen og forvaltningen av utdanningene
  • foreslå medlemmer til læreplangrupper og nasjonale klagenemnder og sakkyndige til ordningen med godkjenning av utenlandsk utdanning
  • bistå med kvalitetssikring av yrkesbeskrivelser på utdanning.no