Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FRFBIE) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 14 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Laila Buskum: laila.buskum@udir.no

Rådsleder: Jan Kristian Pettersen

Representasjon i rådet:

Medlem OrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Jan Kristian PettersenService og Handel/
Norges frisør- og velværebedrifter (NHO)
Gro Rosland PettersenService og Handel/
Norges frisør- og velværebedrifter (NHO)
Eva Sharp Fagforbundet (LO)Jarle KristoffersenFagforbundet (LO)
Mirja RahmVirkeJulia BottolfsenVirke
Anita HopeService og Handel (NHO)Trond Martin Nettelhorst TveitService og Handel (NHO)
Tor SvarvaService og Handel (NHO)Linda VistService og Handel (NHO)
Janne Ottersen FraasLO (Fagforbundet)Vivian JacobsenLO (Fagforbundet)
Karianne Bøyum FykseHandel og Kontor (LO)Børje FurunesHandel og Kontor (LO)
Ledig plass  Arbeidstakerrepr.  
Åshild Lundetræ Fidje UtdanningsforbundetInger Marie Osmundsvåg  Utdanningsforbundet
Trond Halvorsen  UtdanningsforbundetOddny Markussen  Utdanningsforbundet
Brith AntonsenSkolenes LandsforbundErik KøpkeSkolenes Landsforbund
Synnøve DolvenKS (skoleeier)Olav HorneKS (skoleeier)
Ledig plassKS (skoleeier) Marita Ivarsson ElverumKS (skoleeier)
Johannes LundvollElevorganisasjonenIngen vara