Faglig råd for elektro og datateknologi (FRED) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse. 

Faglig råd for elektro og datateknologi ble sist oppnevnt av Utdanningsdirektoratet 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 15 medlemmer fra ulike organisasjoner som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene våre til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Ingvil Urdal: ingvil.urdal@udir.no. 

Rådsleder: Are Solli

Representasjon i rådet:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Are SolliEL og IT Forbundet (LO)Liv Beate EidemEL og IT Forbundet (LO)
Svein Harald LarsenNELFO (NHO)Åge LauritzenNELFO (NHO)
Tone Kjersti BelsbyNorsk Industri (NHO)Kjetil NilssenNorsk Industri (NHO)
Thor Egil JohansenEnergi Norge (NHO)Brynhild TotlandEnergi Norge (NHO)
Camilla RiiseNHO LuftfartThor LexowByggenæringens landsforening (NHO)
Odd Harald AabergSpekterAnn-Mari RønningKS (Arbeidsgiver)
Lars OellingrathNorsk Jernbaneforbund (LO)Per SkauFellesforbundet (LO)
Trond VågaIE&FLT (LO)Kenneth IdsøFellesforbundet (LO)
Lisa Nord HoplandEL og IT Forbundet (LO)Knut Fredrik WølstadEL og IT Forbundet (LO)
Monica DerbakkEL og IT Forbundet (LO)Knut Øystein HamletsenEL og IT Forbundet (LO)
Ole Edvard AntonsenUtdanningsforbundet Jon Eirk Standal Darre  Utdanningsforbundet
Inger VagleUtdanningsforbundetLene Repvik Storrø Utdanningsforbundet 
Øystein FagerliSkolenes LandsforbundAnne Kristine Søndervik Skolenes Landsforbund 
Liv Langedrag EileråsKS (skoleeier)Hans Jacob EdvardsenKS (skoleeier)
Gry SørlieKS (skoleeier)Gaber Rashed MoharemKS (skoleeier)
Lina HusbyElevorganisasjonen Ingen vara
Svein Ole MikkelsenForsvaret (observatør)Ingen vara
Christian KnophNITO (observatør) Ingrid Hannestad
Finn Arne JohansenNasjonal kommun-ikasjonsmyndighet (observatør) Grete Frislie 
 Tom Erik JonbergDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (observatør) Ingen vara