Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for restaurant og matfag ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 14 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med

Fagansvarlig i sekretariatet Kaja Emilie Walsh: kaja.emilie.walsh@udir.no

Rådsleder: Merete Helland

Representasjon i rådet:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Espen Lynghaug NHO Mat og DrikkeLars Lindland NHO Mat og Drikke
Gunnar BakkeNHO Mat og Drikke Marit BærøeSjømat Norge (NHO)
Henrik Hamborg NHO Reiseliv Jorulf Brøvig SildeNHO Service og Handel
Cathrine Fjeldstad GujordKS Per OslandKS
Gard HofsvangFellesforbundet (LO)Anne Marie AndersenFellesforbundet (LO)
Merete HellandNorsk nærings-
og nytelsesmiddelarbeiderforbund (LO)
Hanne Hoelstad SinnerudNorsk nærings-
og nytelsesmiddelarbeiderforbund (LO)
Arnt SteffensenDelta (YS)Monica SmørevikDelta (YS)
Egil Ove WulvigNorsk nærings-
og nytelsesarbeiderforbund (LO)
Erlend EliassenFagforbundet (LO)
Marit F. Danielsen    UtdanningsforbundetMerete Aga Thoresen Utdanningsforbundet
Trond Urkegjerde  UtdanningsforbundetStig Hansen Utdanningsforbundet
Ona Cecilia TotlandSkolenes LandsforbundStein Frode TørresvoldSkolenes Landsforbund
Anne Sara SvendsenKS (skoleeier)Trine LudviksenKS (skoleeier)
Ina Cathrine SagenKS (skoleeier)Espen EriksenKS (skoleeier)
Håvard ValstadElevorganisasjonenIngen vara