Faglig råd for restaurant og matfag (FRRM) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for restaurant og matfag ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 14 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med

Fagansvarlig i sekretariatet Kaja E. Walsh: kaja.emilie.walsh@udir.no

Rådsleder Gunnar Bakke: gb@nhomd.no

Representasjon i rådet:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Espen Lynghaug NHO Mat og DrikkeLars Lindland NHO Mat og Drikke
Gunnar Bakke
(leder) 
NHO Mat og Drikke Marit BærøeSjømat Norge (NHO)
Henrik Hamborg NHO Reiseliv Jorulf Brøvig SildeNHO Service og Handel
Brita DuelandKS (skoleeier)Per OslandKS (skoleeier)
Lillian Knutsen-FreemanFellesforbundet (LO)Anne Marie AndersenFellesforbundet (LO)
Merete Helland
(nestleder)
Norsk nærings-
og nytelsesarbeiderforbund (LO)
Hanne Hoelstad SinnerudNorsk nærings-
og nytelsesarbeiderforbund (LO)
Arnt SteffensenDelta (YS)Monica SmørevikDelta (YS)
Egil Ove WulvigNorsk nærings-
og nytelsesarbeiderforbund (LO)
Erlend EliassenFagforbundet (LO)
Marit F. Danielsen    UtdanningsforbundetMerete Aga Thoresen Utdanningsforbundet
Trond Urkegjerde  UtdanningsforbundetStig Hansen Utdanningsforbundet
Ona Cecilia TotlandSkolenes LandsforbundStein Frode TørresvoldSkolenes Landsforbund
KS (skoleeier)Ingrid BergKS (skoleeier)
Ina Cathrine SagenKS (skoleeier)Espen EriksenKS (skoleeier)
Sebastian Eimhjellen MathisenElevorganisasjonenIngen vara