Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for salg, service og reiseliv ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 16 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med

Fagansvarlig i sekretariatet: Celine Berglie: celine.berglie@udir.no

Rådsleder: Henrik Hamborg

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Birgit Lunde KristiansenFagforbundet (LO)Britt AustadFagforbundet (LO)
Tor SvarvaNHO Service og Handel Arne StadheimNHO Service og Handel
Gry StrandSpekterDan Tore FalnesSpekter
Laila M. BergeVirkeHilde HusbergVirke
Guro MyklestulKommunal- og moderniseringsdept.Frode Vikhals FagermoKS (arbeidsgiver)
Henrik Hamborg NHO ReiselivOle Michael BjørndalNHO Reiseliv
Geir TeglerHandel og Kontor (LO)Maren A. SvenningHandel og Kontor (LO)
Michella Maria JensenFellesforbundet (LO)Merethe SuttonFellesforbundet (LO)
Terje MikkelsenNorsk Arbeidsmandsforbund (LO)Knut-Johannes BergLO 
Hilje StormoParat (YS)Tord BaklundParat (YS)
Per Inge Bergan   UtdanningsforbundetLene Sørbråten Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard  UtdanningsforbundetCeila Tande  Utdanningsforbundet
Aud Westgaard HultbergSkolenes LandsforbundElse Kaasa Olsen Skolenes Landsforbund
Thomas Nordli AndersenKS (skoleeier)Aina BerntsenKS (skoleeier)
Line StebekkKS (skoleeier)Åsmund SægrovKS (skoleeier)
Lauge JensenElevorganisasjonenIngen vara 
Jørgen EllingsenForsvaret (observatør)