Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i sektor, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 16 medlemmer (og en observatør) fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Sanja Maksimovic: sanja.maksimovic@udir.no

Rådsleder: Tonje Thorbjørnsen

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Eli Sogn IversenKS (skoleeier)Frode RønsbergKS (skoleeier)
Tonje Thorbjørnsen Fagforbundet (LO)Kurt RønningFagforbundet (LO)
Silje PaulsenSpekterNina LystadSpekter
Eva AronsenVirkeMarianne Bendixen Virke
Anders Grydeland EkKS (skoleeier)Tone Beate TronesKS (skoleeier)
Vibeke Scheele MoeNHO Service og Handel/
Norges frisør- og velværebedrifter
Guri E. AndreassenNHO Service og Handel/
Norges frisør- og velværebedrifter
Einar HanischYS (Delta)Håvard BolmeYS (Delta)
Bodil RøkkeYS (Parat)Jette DyrnesYS (Delta)
Ingri BjørnevikFagforbundet (LO)Morten LindhardFagforbundet (LO)
Helge SporsheimLOOlav ØstebøLO
Anne Yun Rygh  UtdanningsforbundetMarianne Midtbø Skjerven Utdanningsforbundet
Andrew CornellUtdanningsforbundetPetra Ekfelt  Utdanningsforbundet
Anne Lise SolbakkSkolenes LandsforbundSiv Anita PrestøySkolenes Landsforbund
Catrine Utne PettersenKS (skoleeier)Ståle ØstremKS (skoleeier)
Bjørn Ivar JensenKS (skoleeier)Ingrid SolvangKS (skoleeier)
Johannes LundvollElevorganisasjonenIngen vara 
Marie ThoresenHelsedirektoratet (observatør)Cathrine Hannevig Welle-WatneHelsedirektoratet (observatør)