Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er et felles samarbeidsorgan for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Rådet skal gi faglige råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.

SRY oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Det nåværende SRY ble oppnevnt i august 2021 for perioden 2021–2025. Rådet skal ha et strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY , faglige råd og Utdanningsdirektoratet finner du i egen fane, eller her. Der står det bl.a. at SRY skal:

  • arbeide for å fremme yrkesfagene, og bedre tilgangen på læreplasser
  • bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse
  • bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer
  • gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken
  • ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæringen
  • gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning
  • ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen

Rådet har 14 medlemmer fra ulike organisasjoner og forvaltningsorganer, som vist under. Har du spørsmål om SRY, kontakt sekretariatet v/ Celine Berglie; celine.berglie@udir.no

Leder i SRY Trude Tinnlund; trude.tinnlund@lo.no

Nestleder i SRY Rebekka Borsch; rebekka.borsch@nho.no

Representasjon i SRY:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Trude TinnlundLOGry Benedikte SternerLO
Per SkauLOKristian IlnerLO
May-Britt SundalLOAre SolliLO
Rebekka BorschNHOEspen LynghaugNHO
Aina Helen BredesenNHOTord HaugeNHO
Eva Margrethe KvalvaagKS (arbeidsgiver)Thomas Volden ÅseKS (arbeidsgiver)
Eirik BrekkenKS (skoleeier)Siri HalsanKS (skoleeier)
Tone Beate EngebretsenKommunal og distriktsdept.Lars-Erik Becken Kommunal og distriktsdept.
Bente SøgaardYrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS)
Einar HanischYrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS)
Ingrid Paaske GulbrandsenSpekterTrond BergeneSpekter
Terje SkyvulstadUtdanningsforbundetIngunn Bonnet WetterstadUtdanningsforbundet
Lucie MyrheimElevorganisasjonenIngen vara
Tone Horne SollienKunnskapsdept.Kristin EvensenKunnskapsdept.
Sonja Lovise BergVirkePål ThygesenVirke
Randi Marie Lokøy HoltungenNærings- og fiskeridept. (observatør)Elin Marlen Hollfjord Nærings- og fiskeridept.
Anne HunderiDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse (observatør)Ole Berge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse