Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er et felles samarbeidsorgan for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Rådet skal gi faglige råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen.

SRY oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Det nåværende SRY ble oppnevnt i august 2021 for perioden 2021–2025. Rådet skal ha et strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier.

Mandat og retningslinjer for samarbeidet mellom SRY , faglige råd og Utdanningsdirektoratet finner du i egen fane, eller her. Der står det bl.a. at SRY skal:

  • arbeide for å fremme yrkesfagene, og bedre tilgangen på læreplasser
  • bidra til å utvikle fag- og yrkesopplæringen, inkludert karriereveiledning, slik at den ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse
  • bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt, samt mellom bransjer og sektorer
  • gi råd om fag- og yrkesopplæringens rolle i den samlede utdannings- og kompetansepolitikken
  • ta initiativ til forskning og innovasjon i fag- og yrkesopplæringen
  • gi råd om antall faglige råd og rådenes arbeidsområde og sammensetning
  • ha en aktiv rolle i det internasjonale samarbeidet for å utvikle fag- og yrkesopplæringen

Rådet har 14 medlemmer fra ulike organisasjoner og forvaltningsorganer, som vist under. Har du spørsmål om SRY, kontakt sekretariatet v/ Celine Berglie; celine.berglie@udir.no

Leder i SRY er Rebekka Borsch

Nestleder i SRY er Trude Tinnlund

Representasjon i SRY:

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Trude TinnlundLOGry Benedikte SternerLO
Joachim EspeLOKristian IlnerLO
May-Britt SundalLOAre SolliLO
Rebekka BorschNHOEspen LynghaugNHO
Inger DyrnesNHOTord HaugeNHO
Eva Margrethe KvalvaagKS (arbeidsgiver)Thomas Volden ÅseKS (arbeidsgiver)
Hilde Karin KløvfjellKS (skoleeier)Kristin St Hilaire KS (skoleeier)
Tone Beate EngebretsenKommunal og distriktsdepartementetLars-Erik Becken Kommunal og distriktsdepartementet
Bente SøgaardYrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS)
Einar HanischYrkesorganisasjonenes
Sentralforbund (YS)
Ingrid Paaske GulbrandsenSpekterTrond BergeneSpekter
Ingeborg Lovise TyseUtdanningsforbundetIngunn Bonnet WetterstadUtdanningsforbundet
Emma-Katrin V. KlevenElevorganisasjonenIngen vara
Tone Horne SollienKunnskapsdepartementetKristin Evensen og Viil GombosKunnskapsdepartementet
Helene YtteborgVirkeKristine BettumVirke
Randi Marie Lokøy HoltungenNærings- og fiskeridepartemenet (observatør)Elin Marlen Hollfjord Nærings- og fiskeridepartemenet
Else Kathrine NesmoenDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse (observatør)Mona Charlotte Mathisen Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse