Utdanningsdirektoratet er sekretariat for SRY og de faglige rådene, og hvert råd har en egen fagansvarlig. Avdelingsdirektør og leder av sekretariatet er Anne Katrine Kaels: anne.katrine.kaels@udir.no. Spørsmål om sekretariatets arbeid kan rettes direkte til de respektive fagansvarlige: 

Faglige råd Fagansvarlig epost 
Bygg- og anleggsteknikk Bente Tronrudbente.tronrud@udir.no
Elektro og datateknologi Ingvil Urdalingvil.urdal@udir.no 
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Laila Buskumlaila.buskum@udir.no 
Helse- og oppvekstfag Sanja Maksimovicsanja.maksimovic@udir.no
Håndverk, design og produktutvikling Jorunn T. Leegaardjorunn.teien.leegaard@udir.no
Informasjonsteknologi og medieproduksjon Eirik Bertelsen eirik.bertelsen@udir.no 
Naturbruk Ingrid Rønning Strandingrid.ronning.strand@udir.no
Restaurant- og matfag Kaja E. Walshkaja.emilie.walsh@udir.no
Salg, service og reiseliv Celine Berglieceline.berglie@udir.no
Teknologi- og industrifag Carine Gronholzcarine.gronholz@udir.no
SRYJorunn T. Leegaard og Celine Bergliejorunn.teien.leegaard@udir.no, celine.berglie@udir.no