Faglig råd for naturbruk (FRNA) har bl.a. i oppgave å identifisere trender og utviklingstrekk i bransjene, og sørge for at fag- og yrkesutdanningen er utformet slik at den dekker arbeidslivets, den enkelte elevs og lærlings behov, og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd naturbruk  ble sist oppnevnt 1. september 2021 for perioden 2021-25. Rådet består av til sammen 17 medlemmer fra ulike organisasjoner, som vist nedenfor, og gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet til statlige utdanningsmyndigheter. Rådet fremmer også egne forslag når det ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet.

Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av organisasjonene under, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med:

Fagansvarlig i sekretariatet Ingrid Rønning Strand: ingrid.ronning.strand@udir.no

Rådsleder: Endre Lie

MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Marte Gustad IversenNorges Bondelag (Spekter)Inger Johanne SveenNorges Bondelag (Spekter)
Bjørn LauritzenMaskinentreprenørenes
Forbund
Sverre Huse-FagerlieMaskinentreprenørenes
Forbund
Stine AkselsenSjømat Norge (NHO)Marit BærøeSjømat Norge (NHO)
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke (NHO)Runar WoldNHO Mat og Drikke (NHO)
Kristin SlyngstadSkogbrukets landsforening (NHO)Nikolai Astrup WestlieSkogbrukets landsforening (NHO)
Endre Lie Fellesforbundet (LO)Jørgen WengårdFellesforbundet (LO)
Erlend HansenNorsk sjømannsforbund(LO)Ann Jorunn OlsenNorsk sjømannsforbund(LO)
Audun StautlandNorges FiskarlagJan Petter BørresenNorges Fiskarlag
Maria BjørnsenLO (Fellesforbundet)
 Ledig plassArbeidstakerrepr. 
Trine Merethe Paulsen UtdanningsforbundetMartin Sæther Utdanningsforbundet
Henning Bratthammer  UtdanningsforbundetRandi Hansen Lauøy Utdanningsforbundet
Bjørn JensenSkolenes landsforbundBjarte HauglandSkolenes Landsforbund
Inger Anita SmukNorske reindriftsamers landsforbundAnne Marie SiriNorske reindriftsamers landsforbund
Bodil Hørlück BergKS (skoleeier)Knut Erik HovdeKS (skoleeier)
Arne Jostein VestnorKS (skoleeier)Marit HeggerisetKS (skoleeier)
Marthea ÅhlElevorganisasjonenIngen vara